AKCIJA “NA OBISK NA ČRNO PRST” 1. Akcija; Na obisk na Črno prst« se ustanovi z namenom
promocije Baške grape in Črne prsti ter njenih naravnih lepot povezanih s
prostim gibanjem v neokrnjeni naravi, v povezavi s turizmom in
planinstvom. 2. Akcije poteka v okviru Planinskega društva Podbrdo. 3. Pot je potrebno premagati brez uporabe kakršnihkoli pripomočkov ali
pomoči drugih oseb. Dovoljena je uporaba pohodnih palic. 4. Sodelovanje v akciji temelji na poštenju in kodeksu o planinski etiki.
Sodelovanje je na lastno željo in odgovornostjo. 5. Vsak udeleženec akcije potrdi svoj vzpon v namensko vpisno knjigo na
Črni prsti. V času sezone dobite le-to v planinski koči. Izven sezone pa
se vpisna knjiga nahaja v zimskem bivaku. Vpis v knjigo naj bo čitljiv; tiskane črke in podpis. 6. Akcija traja od 1. aprila do 1. decembra tekočega leta. 7. Vsak član ki opravi 10 vzponov ali več za nagrado dobi majico 8. Razglasitev rezultatov je na letnem občnem zboru PD Podbrdo. 9. Pravila akcije:1 vzpon v 24 urah

Izhodišča:
Kal
Trtnik ; Podbrdo
Mencingerjeva koča (Bohinjska Bistrica)
Vrh Bače
Vogel, Rodica