BAŠKA GRAPA – GORNIŠKA VAS
Kot ste nekateri že verjetno zasledili, je Baška grapa (območje delovanja Planinskega društva Podbrdo) v letu 2019 pridobila naziv kandidatke za sprejem v družino Gorniških vasi.
Nosilci projekta so Občina Tolmin, Planinska zveza Slovenije ter Planinsko društvo Podbrdo.
Partnerji v projektu so KS Podbrdo, KS Hudajužna-Obloke, KS Stržišče, KS Grahovo ob Bači ter KS Rut-Grant, Zavod za turizem dolina Soče.
Da bi bil rezultat projekta čim boljši, vas vabimo, da se prijavite in aktivno sodelujete pri aktivnostih, ki jih bomo obravnavali v naslednjem letu in pol.
Dobrodošli vsi posamezniki (fotografi, promotorji, igralci, interpretatorji, ustvarjalci / zapisovalci zgodb, vodniki, ..), ponudniki turističnih storitev, društva s svojimi predstavniki ter predvsem mlajše generacije, ki bi rade soustvarjale prihodnost Baške grape. Tu je priložnost, da predstavite vaš potencial, ideje ter izkušnje. V Planinskem društvu Podbrdo menimo, da vsebina projekta »Gorniška vas« postane ne samo turistično, ampak tudi razvojno naravnana. Zato izkoristimo to priložnost!
Trenutna vsebina projekta je naslednja:
→ Evalvacija razvojne strategije Baške grape, ki je bila narejena v okviru projekta Promocijsko oko Baške grape (2014)
→ Priprava 5-letnega načrta razvoja infrastrukture vseh oblik
→ Izdelava promocijskega filma in brošure o Baški grapi
→ Priprava in izvedba tematskih delavnic želenih vsebin
→ Ponovna vzpostavitev spletnega portala Baška grapa
→ Priprava in izvedba zaključne prireditve
ROK Prijave:
Vsak, ki meni, da lahko doda svoj kamenček v mozaik zastavljenega projekta, bi bil rad del te zgodbe ter osebno sodeloval v ekipi pri pripravi projekta. Rok prijave : nedelja, 13. 06. 2021;
Za sodelovanje v projektu pa bodo vrata vedno odprta.
Z veseljem pričakujemo vašo prijavo na kontakte Planinskega društva Podbrdo:
→ Tomaž Štenkler, tomaz.stenkler@gmail.com, 041 468 469
→ Alenka Zgaga, alenka.zgaga@gmail.com, 041 601 248
→ Facebook profil Planinsko društvo Podbrdo
Lahko nas pokličete tudi za dodatna pojasnila.
Sledilo bo srečanje vseh prijavljenih, strokovna ekskurzija po Baški grapi ter sestava koordinacijske ekipe projekta.
V pričakovanju vašega pozitivnega odziva vas lepo pozdravljamo!
Predsednik PD Podbrdo:
Tomaž Štenkler

ANKETA v okviru kandidature projekta Gorniška vas

Izjava za javnost – rezultati

Delovna ekipa projekta Gorniška vas Baška grapa je v okviru kandidature projekta Gorniška vas 25.2.2023 objavila anketo.  Zaključila pa jo je 07. 03 .2023.

Življenje v Baški grapi ne opredeljujeta le nekdaj njena obmejna lega in neugodna demografska slika, ampak vse bolj tudi naraščajoč turistični obisk. Cilj spletne ankete je bil pridobiti mnenja in predloge, da bi ohranili kakovost rek in naravnega okolja, vzpostavili ustrezno ravnotežje med turističnim in gospodarskim razvojem ter kakovostjo in priložnostmi bivanja. Namen ankete pa je narediti evalvacijo strategije razvoja Baške grape iz leta 2014, ki se jo je izdelalo že v okviru projekta Promocijsko oko Baške grape.

Vsebina ankete je zajela celotno območje Baške grape, saj jo želimo v mrežo gorniških vasi vključiti v celoti in ne samo zgornji del, kot je bilo prvotno zastavljeno. Graparji kot usmerjevalci turističnega in gospodarskega razvoja želimo Baško grapo utrditi na turističnem zemljevidu.

Anketa je bila anonimna. Izpolnitev je zahtevala od 10 do 20 minut časa. Potekala je samo v digitalni obliki, zato smo nagovorili mlajšo generacijo, naj pri njenem izpolnjevanju ponudijo pomoč starejših.

REZULTATI

Anketa je zajemala 36 vprašanj. Vsa vprašanja je izpolnilo 124 anketirancev, delno pa še dodatnih 33. Brez odgovorov jo je oddalo 18 anketirancev, delno prazno izpolnjeno 44, samo kliknilo nanjo je 128, samo nagovor pa je prebralo 357 oseb. Če se malo pošalimo, je anketo »obiskalo« 704 anketirancev.

Največ oseb je anketo izpolnjevalo na povabilo preko e-pošte; na drugem mestu je bil njen dostop preko facebook profila Planinskega društva Podbrdo oz. njegove spletne strani. Statistika nam prikazuje, da so jo izpolnjevali predvsem ob koncu tedna, manj med delovniki. Nevešče spleta so nagovarjali plakati po Baški grapi.

Največ odziv je bilo v KS Podbrdo, sledila je KS Grahovo ob Bači, nato KS Kneža, KS Hudajužna-Obloke, KS Stržišče in KS Rut-Grant pa tudi Graparji, ki ne  živijo v Baški grapi.

Rezultate bomo objavili na spletni strani PD Podbrdo (https://pdpodbrdo.si/baska-grapa-gorniska-vas/), ki je nosilec projekta gorniška vas Baška grapa.

Delovna skupina projekta Gorniška vas Baška grapa (kandidatura) se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri izpolnjevanju ankete .

Planinsko društvo Podbrdo

Projekt gorniška vas (kandidatura)

ANKETA GV_rezultati_dogovori

VABILO K SODELOVANJU, FOTOGRAFIJE IN VIDEO POSNETKI BAŠKE GRAPE

Vabimo vas, da z vašimi zasebnimi fotografijami in video posnetki sodelujete pri projektu Gorniška vas
Baška grapa. Zbrani material bi uporabili pri izdelavi brošure Baška grapa, spletni strani in ostalem
promocijskem materialu.

GVBG_Povabilo_fotografije+video (1)