BAŠKA GRAPA – GORNIŠKA VAS
Kot ste nekateri že verjetno zasledili, je Baška grapa (območje delovanja Planinskega društva Podbrdo) v letu 2019 pridobila naziv kandidatke za sprejem v družino Gorniških vasi.
Nosilci projekta so Občina Tolmin, Planinska zveza Slovenije ter Planinsko društvo Podbrdo.
Partnerji v projektu so KS Podbrdo, KS Hudajužna-Obloke, KS Stržišče, KS Grahovo ob Bači ter KS Rut-Grant, Zavod za turizem dolina Soče.
Da bi bil rezultat projekta čim boljši, vas vabimo, da se prijavite in aktivno sodelujete pri aktivnostih, ki jih bomo obravnavali v naslednjem letu in pol.
Dobrodošli vsi posamezniki (fotografi, promotorji, igralci, interpretatorji, ustvarjalci / zapisovalci zgodb, vodniki, ..), ponudniki turističnih storitev, društva s svojimi predstavniki ter predvsem mlajše generacije, ki bi rade soustvarjale prihodnost Baške grape. Tu je priložnost, da predstavite vaš potencial, ideje ter izkušnje. V Planinskem društvu Podbrdo menimo, da vsebina projekta »Gorniška vas« postane ne samo turistično, ampak tudi razvojno naravnana. Zato izkoristimo to priložnost!
Trenutna vsebina projekta je naslednja:
→ Evalvacija razvojne strategije Baške grape, ki je bila narejena v okviru projekta Promocijsko oko Baške grape (2014)
→ Priprava 5-letnega načrta razvoja infrastrukture vseh oblik
→ Izdelava promocijskega filma in brošure o Baški grapi
→ Priprava in izvedba tematskih delavnic želenih vsebin
→ Ponovna vzpostavitev spletnega portala Baška grapa
→ Priprava in izvedba zaključne prireditve
ROK Prijave:
Vsak, ki meni, da lahko doda svoj kamenček v mozaik zastavljenega projekta, bi bil rad del te zgodbe ter osebno sodeloval v ekipi pri pripravi projekta. Rok prijave : nedelja, 13. 06. 2021;
Za sodelovanje v projektu pa bodo vrata vedno odprta.
Z veseljem pričakujemo vašo prijavo na kontakte Planinskega društva Podbrdo:
→ Tomaž Štenkler, tomaz.stenkler@gmail.com, 041 468 469
→ Alenka Zgaga, alenka.zgaga@gmail.com, 041 601 248
→ Facebook profil Planinsko društvo Podbrdo
Lahko nas pokličete tudi za dodatna pojasnila.
Sledilo bo srečanje vseh prijavljenih, strokovna ekskurzija po Baški grapi ter sestava koordinacijske ekipe projekta.
V pričakovanju vašega pozitivnega odziva vas lepo pozdravljamo!
Predsednik PD Podbrdo:
Tomaž Štenkler