ANKETA v okviru kandidature projekta Gorniška vas

Izjava za javnost – rezultati

Delovna ekipa projekta Gorniška vas Baška grapa je v okviru kandidature projekta Gorniška vas 25.2.2023 objavila anketo.  Zaključila pa jo je 07. 03 .2023.

Življenje v Baški grapi ne opredeljujeta le nekdaj njena obmejna lega in neugodna demografska slika, ampak vse bolj tudi naraščajoč turistični obisk. Cilj spletne ankete je bil pridobiti mnenja in predloge, da bi ohranili kakovost rek in naravnega okolja, vzpostavili ustrezno ravnotežje med turističnim in gospodarskim razvojem ter kakovostjo in priložnostmi bivanja. Namen ankete pa je narediti evalvacijo strategije razvoja Baške grape iz leta 2014, ki se jo je izdelalo že v okviru projekta Promocijsko oko Baške grape.

Vsebina ankete je zajela celotno območje Baške grape, saj jo želimo v mrežo gorniških vasi vključiti v celoti in ne samo zgornji del, kot je bilo prvotno zastavljeno. Graparji kot usmerjevalci turističnega in gospodarskega razvoja želimo Baško grapo utrditi na turističnem zemljevidu.

Anketa je bila anonimna. Izpolnitev je zahtevala od 10 do 20 minut časa. Potekala je samo v digitalni obliki, zato smo nagovorili mlajšo generacijo, naj pri njenem izpolnjevanju ponudijo pomoč starejših.

REZULTATI

Anketa je zajemala 36 vprašanj. Vsa vprašanja je izpolnilo 124 anketirancev, delno pa še dodatnih 33. Brez odgovorov jo je oddalo 18 anketirancev, delno prazno izpolnjeno 44, samo kliknilo nanjo je 128, samo nagovor pa je prebralo 357 oseb. Če se malo pošalimo, je anketo »obiskalo« 704 anketirancev.

Največ oseb je anketo izpolnjevalo na povabilo preko e-pošte; na drugem mestu je bil njen dostop preko Facebook profila Planinskega društva Podbrdo oz. njegove spletne strani. Statistika nam prikazuje, da so jo izpolnjevali predvsem ob koncu tedna, manj med delovniki. Nevešče spleta so nagovarjali plakati po Baški grapi.

Največ odziv je bilo v KS Podbrdo, sledila je KS Grahovo ob Bači, nato KS Kneža, KS Hudajužna-Obloke, KS Stržišče in KS Rut-Grant pa tudi Graparji, ki ne  živijo v Baški grapi.

Delovna skupina projekta Gorniška vas Baška grapa (kandidatura) se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri izpolnjevanju ankete .

Planinsko društvo Podbrdo

Projekt gorniška vas (kandidatura)

Povzetek ankete