Članarino za leto 2010 bo možno plačati od ponedeljka, 18.01.2010 dalje.
Članarino bo možno plačati v Podbrdu, v Bifeju pri Ančki ter na Grahovem ob Bači, v trgovini Zver.

Kategorije članstva v letu 2010 Članarina 2010 v eur
A – najbolj aktivni člani z največjimi ugodnostmi 50,00
B – aktivni člani z večino ugodnostmi 20,00
B1 – osebe starejše od 65 let, z ugodnostmi B članov 15,00
S+Š – srednješolci in študenti do 26. leta starosti 13,00
S+Š d/ – 20% družinski popust 10,40
P+O – predšolski in osnovnošolski otroci 5,00
P+O d/ – 10% družinski popust 4,00
OPP (osebe s posebnimi potrebami) 5,00

Več o članarini, zavarovanju in ugodnostih dobite v glavnem meniju, članarina 2010