Planinsko društvo Podbrdo vabi vse člane društva, krajane zgornjega dela Baške grape in ostale podpornike planinstva na redni letni občni zbor,

ki bo v soboto, 26. februarja 2011 ob 18. uri v gasilskem domu v Podbrdu

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdravni nagovor, ter izvolitev delovnih teles
 2. Poročilo predsednika in ostalih članov po posameznih odsekih za leto 2010
 3. Finančno poročilo za leto 2010
 4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2010
 5. Razprava in potrditev poročil za leto 2010
 6. Smernice dela PD Podbrdo za leto 2011
 7. Finančni načrt za leto 2011
 8. Potrditev smernic ter finančnega načrta za leto 2011
 9. Podelitev priznanj
 10. Beseda gostov
 11. Razno

Uradnemu delo bo sledila pogostitev ter zabava z ansamblom DUO PREGELJ.

Na občnem zboru bo možnost plačila članarine za leto 2011, prav tako je  možnost plačila le-te tudi v Bifeju Ančka v Podbrdu in Trgovini Zver Renata na Grahovem.

Planinski pozdrav!

Predsednik UO PD Podbrdo