OBČNI ZBOR 2011

Predsednik PD Tomaž Štenkler je ob 18. uri10 minut, otvoril občni zbor in pozdravil prisotne.

Predlaga dnevni red, ki smo ga prisotni potrdili soglasno.

Delavno predsedstvo so sestavljali: Marko Dakakobler (predsednik), Silvana Drole in Marina Leban (članici). Zasedli so svoje prostore in nadaljevali z vodenjem zbora…

Predsednik PD Tomaž Štenkler je ob 18. uri10 minut, otvoril občni zbor in pozdravil prisotne.

Predlaga dnevni red, ki smo ga prisotni potrdili soglasno.

Delavno predsedstvo so sestavljali: Marko Dakakobler (predsednik), Silvana Drole in Marina Leban (članici). Zasedli so svoje prostore in nadaljevali z vodenjem zbora.

Predlagani člani delavnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisničarka in overovatelja zapisnika so bili soglasno potrjeni z dvigom rok.

poročilo predsednika (Tomaž Štenkler)

poročilo gospodarskega odseka (Slavko Rejec)

poročilo sekcije žičničarjev (Dakskobler Roman)

poročilo vodniškega odseka (Brišar Bogdan)

poročilo markacistov (Mlakar Tomaž)

poročilo mladinskega odseka (Špela Štendler)

Blagajničarka je prebrala finančno poročilo (Kaltnekar Tanja)

Predsednica nadzornega odbora je podala svoje poročilo (Živec Metka)

Verifikacijska komisija je med branjem poročil preštela prisotne in ugotovila, da je prisotnih slaba polovica vseh polnoletnih članov društva. Občni zbor je ob 18.uri in 40 min. sklepčen.

Žičnica je v zelo slabem stanju, spoji in sidra lahko kadarkoli popustijo. Naprave je treba čimprej popraviti in utrditi. Nevarnost bo velika tudi pri popravilih na napravi.

Vsa poročila so bila soglasno potrjena z dvigom rok.

Predsednik je strnil smernice vseh odsekov v svoje, in jih prebral prisotnim. Prebral je tudi finančni načrt.

Smernice in finančni načrt društva sta bila soglasno sprejeta.

Predsednik je podelil priznanja za število obiskov Črne prsti.

lOb 40- letnici organizacije gorskih tekov, je podelil še zahvale za sodelovanje vsem društvom, ki so pri organizaciji in izpeljavi teka sodelovale.

Predsednik komisije za priznanja je podelil 2 priznanji ob 70-letnicah

( Marjuči Volf in Ferdinandu Zgaga)

Gregor Rupnik je podelil priznanja Planinske zveze. Dobili so jih Silvana Drole, Tomaž Mlakar, Stanislav Rejec in Matjaž Trojar.

G. Rupnik je poudaril, da je državni zbor pred kratkim sprejel zakon o prostovoljstvu. To pomeni, da člani PD za svoje delo ne dobijo plačila, lahko pa dobijo priznanja in pohvale. Tudi zveza ima letos 1% upad članstva. Severna Primorska je beležila 7% porasta. Pohvali nas, za uspeh pri delu z mladino – ustanovitev mladinskega odseka. Na zvezi ugotavljajo, da dijakov in študentov med planinci skoraj ni. Ob sprejetju zakona o prostovoljstvu morajo društva sprejeti nove statute. To je že v poteka in bo verjetno letos izpeljano. Lani je bil odprt muzej planinstva v Mojstrani, naloga vseh planincev je oživitev muzeja, kar bomo dosegli z obiskovanjem in dejavnostmi vodenimi v muzeju. Pohvali delo društva, predvsem delo z mladimi, in želi vsem varen korak.

Predstavnica društva Baške dedišine in Turistične zveze se v svojem imenu zahvali za povabilo in sodelovanje. Upa da bo tako tudi v naslednjih letih. Prebere svoje poročilo – priloga  12

Predstavnik PD Tolmin pohvali pestrost dela v društvu in pove, da je bilo lani opravljenih veliko prostovoljnih ur. Slabo vreme je tudi njihovemu društvu odjedlo del prihodkov. Od planincev je slišal veliko pohval o delu v naši koči. Želi nam uspešno poslovanje in varen korak.

Predstavnik PD Cerkno nas pozdravi in se zahvali za sodelovanje.

Predstavnik PD Nova Gorica nas pohvali za dobro opravljeno delo, želi nam izpolnitev planov in varen korak.

Radioklub Soča: njihov predstavnik nas prosi, za prostor v koči. Rabili ga bodo za delo ob svetovnem prvenstvu v gorskem teku in tudi kasneje, s tem pa verjetno povečali obisk.

Bogdan nas obvesti, da ima spletna stran društva več kot 600.000 obiskov.

Vstopnice za planinski muzej lahko dobimo v pisarnah društva. Prostor radioklubu v koči pa bo tudi vedno na razpolago pojasni predsednik.

Predsednik delavnega predsedstva zaključi uradni del zbora in povabi udeležence na prijetno druženje z živo glasbo ob jedači in pijači.

Slike si lahko pogledate tukaj