USPEŠNO SKOZI LETO 2012

PD Podbrdo je na občnem zboru zadnji vikend v mesecu februarju izpisalo zadnji list v knjigi delovanja za leto 2012.

V koči na Črni prsti je odpočilo svoj korak 2265 planincev. Prespalo jih je 543, od teh 245 tujih. Za njihovo dobro počutje so se ob pomoči članov društva trudili oskrbniki Majda in Viktor Pelicon ter Dorica Dakskobler z družino in prijatelji.

Gospodarski odsek je vse sile usmeril v sprotno vzdrževanje in izboljšave v koči, potrudil se je tudi za lepšo in privlačnejšo okolico. Največje investicije so bile dokončanje podpornega zidu, začetek izgradnje zunanjega WC-ja,  posodobitev fotovoltaičnega sistema,  zamenjava 22 vzmetnic v spalnicah in nakup hladilnika z zamrzovalnikom. Uspešno delo odseka je bilo tudi rezultat  dobrega sodelovanja z žičničarji, ki so  žičnico zagnali 117-krat in naložili na voziček cca 25 ton tovora.

Za varen korak na društvenih planinskih poteh  so poskrbeli markacisti. Že drugo leto zapored so postavljali tudi nove smerne table, namestili so jih še 32.

Vodniška sekcija je izvedla šest izletov, organizirala  tečaj Varne hoje v gore na Soriški planini, srečanje vodnikov  MDO Posočja in skupaj z mladinsko sekcijo sodelovala z Osnovno šolo S. Kosa Podbrdo pri pohodu iz Podbrda čez Bačarsko sedlo v Bohinjsko Bistrico.

Vremenske razmere so dopuščale izvedbo vseh planiranih prireditev društva: pohoda Vinka Kobala, gorskega teka na Črno prst in srečanja planincev na Črni prsti. Glavnino nalog sta izvedla  mladinski odsek in sekcija Grahovo –Koritnica. Slednja je povabila še na planinsko predavanje in  pripravila  občni zbor na Grahovem.

PD Podbrdo je bilo partner v projektu Tematska pot Na svoji zemlji, katerega nosilec jeDruštvo Baška dediščina. Odsek Grahovo-Koritnica je sodeloval pri postavitvi smerokazov.

Člani društva – gorski tekači so promovirali PD Podbrdo z doseganjem najvišjih uvrstitev v  Primorskih gorskih tekih.

Po en član društva se je vključil v izobraževanje  za varuha gorske narave, za turno kolesarskega vodnika in za planinskega vodnika A-kategorije.

Po besedah predsednika društva  plan dela za leto 2013 sestavljajo prioritetne naloge:   investicije na koči in v njeni okolici, zahtevnejše popravilo odseka poti iz  Črne prsti proti  Rodici s  sofinanciranjem PZS in postavitev še zadnjih desetih smernih tabel. Med prireditvami bo izpostavljen jubilejni 20. gorski tek na Črno prst.

Ob koncu občnega zbora so bile podeljene diplome za akcijo »Na obisk na Črno prst« za leto 2012. Največkrat so se v posebno knjigo v koči vpisali Žan Drole (27), Jože Špik (28) in Simon Drole (107).

Ob 70-letnici so za dolgoletno pripadnost društvu prejeli zahvalo Stanko Trpin, Stane Torkar in Cveto Anderle.

Predsednik društva Tomaž Štenkler in predsednik MDO Posočja Gregor Rupnik pa sta Cvetu in Olgi Zgaga za »zaslužno in uspešno delo v planinski organizaciji« podelila bronasti častni znak PZS.

Delo društva so poleg Gregorja Rupnika pohvalili še gostje iz PD Bovec in PD Tolmin ter predsednica Društva Baška dediščina.

V galeriji slik si lahko pa vse to pogledate. KLIK