V soboto, 25. 02. 2023 je v prostorih KS Hudajužna-Obloke potekal redni občni zbor Planinsko društvo Podbrdo. Skozi poročila smo pregledali aktivnosti društva v letu 2022, kjer smo poudarili na posebne dosežke v številu prostovoljnih ur, ki jih člani društva opravijo vsako leto na vzdrževanju Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti, sekcije vodnikov, kandidaturi projekta Gorniška vas Baška grapa. Nagradili smo sodelujoče v nagradni akciji Obisk na Črno prst, kjer je tudi letos sodelovalo veliko otrok. Podelili pa smo tudi jubilejna priznanja in priznanja Planinska zveza Slovenije, ko so jih prejeli:
bronasti znak – Danica Špik, Tatjana Valentinčič in Alenka Zgaga; zlati znak – Lilijana Gatej in Bogdan Brišar.
Zapisala: Alenka Zgaga, Foto: Matjaž Trojar