Občni zbor Planinskega društva Podbrdo je odprl video posnetek z lanskega teka na Črno prst, na katerem je 91-letna Francka Drole s harmoniko bodrila tekače. S tem je društvo simbolično vstopilo v leto praznovanja 50. obletnice prvega gorskega teka v povojni Sloveniji, rojenega v Podbrdu. Predsednik Tomaž Štenkler je ob dosežkih društva najprej izpostavil prostovoljstvo članov, opravljeno skozi več kot 2000 delovnih ur. Glavnina je bila podarjenih vzdrževanju Planinskega doma Z. Jelinčiča na Črni prsti in tovorni žičnici, pa tudi društvenim prireditvam, zlasti ob 60-letnici prevzema koče, promociji ter sodelovanju vodnikov s planinskim krožkom osnovne šole v Podbrdu in pokalu Primorski gorski teki. Skrbniški par je opravil svoje delo z odliko. Promet je povečal za 17%, nočitve pa na račun tujih planincev za 30%. Društveno delo je bogatila tudi sekcija Grahovo-Koritnica. Ustaljeno društveno pot bo tudi letos nadgrajevalo sodelovanje pri dokončanju projekta Mrouce cajta in pri vzpostavitvi turno-kolesarske poti. Novost bo zagon projekta Gorniška vas, katerega nosilec je društvo. Prizadevalo pa se bo tudi za pridobitev sredstev iz razpisa Ministrstva za gospodarstvo za sanacijo planinskih koč. Ob videoposnetku spusta pizze s Črne prsti na lanski Sržiškarski sejem je novi predsednik MDO Posočja Dušan Plesničar skupaj z novoizvoljeno podpredsednico društva Simono Trojer podelil društvene zahvale ter srebrne in bronaste znake PZS in majice 55 udeležencem akcije Na obisk na Črno prst.