OBČNI ZBOR PD PODBRDO ZA LETO 2014 Galerija slik 21. februarja so se planinci PD Podbrdo zbrali v gasilskem domu v Podbrdu in tudi uradno zaključili sezono 2014. Svojo pripadnost planinski organizaciji je s plačilom članarine potrdilo 143 planincev. To je sicer nekoliko manj, kot lepo poprej. Upad opravičuje starostna struktura Baške grape, toda obeti za naprej so dobri. Vodniški odsek je namreč poročal o dobrem sodelovanju z mladimi planinci pri Osnovni šoli Simona Kosa Podbrdo. Pred pričetkom planinske sezone so se vsi odseki društva maksimalno potrudili, tako da so sezono pričeli dobro pripravljeni. Gospodarski odsek je temeljito prečistil kočo na Črni prsti, pregledal vse naprave in napolnil shrambo. Sklenil je pogodbi za oskrbništvo z Dorotejo Dakskobler in Ivanko Čuden, z vsako za polovico sezone in jima zagotovil pomoč članov ob vikendih. Z najbolj odgovornim in težkim delom so se spopadli žičničarji. Konec maja so zamenjali peti podporni steber tovorne žičnice, ki ga je pozimi poškodoval snežni plaz. Med sezono so voziček naložili 64-krat in prepeljali na goro cca 14 ton materiala. Nadpovprečno veliko dela je na začetku sezone čakalo markaciste. Poti so bile namreč neprehodne ali celo poškodovane od žleda, zato je bilo potrebno prav vse pregledati, očistiti, obnoviti, utrditi smerokaze. Koča je bila odprta od 13. junija do 14. septembra. V tem času je bilo vreme slabo, kakor že dolgo ne. Kljub temu so se ob zaprtju koče ob koncu sezone vpisi v knjigi obiskovalcev zaključili s številko 1440, kar glede na slovensko povprečje sploh ni bilo tako slabo. 552 jih je prenočilo, od tega kar 318 tujcev. Lepote naših gora so najbolj pritegnile Nemce, Angleže, Hrvate in Francoze. K obisku je prav gotovo pripomogla tudi akcija »Na obisk na Črno prst«. Pravila je društvo glede na prejšnja leta nekoliko spremenilo. Nagradilo je le planince z najmanj desetimi vzponi in sicer s kvalitetnimi majicami. Največ vzponov je, kot že nekaj let zapored, uspelo Simonu Droletu. Devetdeset! Drugi po vrsti je bil Jože Špik s petindvajsetimi. Kriterij je sicer doseglo kar trideset planincev, letos prvič tudi več nedomačinov. Akcija je torej presegla društvene okvire. Društvo je uspelo izpeljati vse tradicionalne prireditve. Dobro je bil obiskan Kobalov pohod, tek na Črno prst, prvič umeščen v »Pušeljc gorskih tekov«, je privabil rekordno število tekačev. Le srečanje planincev na Črni prsti, ki ga je pripravil odsek Grahovo-Koritnica, je zaradi dežja stekel v okrnjeni obliki. Vodniški odsek je bil uspešen pri izvedbi zastavljenega plana izletov. Več članov društva – gorskih tekačev je tudi v sezoni 2014 sodelovalo v 15. sezoni Primorskih gorskih tekov in društvo promoviralo z dobrimi rezultati. Največ aktivnosti pa je društvo usmerilo k izdelavi idejne zasnove obnove strehe na koči na Črni prsti in k oblikovanju finančne konstrukcije. Istočasno nameravajo adaptirati tudi vodovodni sistem. Celotna investicija je vredna 50.000,00 EUR. Nameravajo jo izpeljati letos. Pričakujejo nepovratna sredstva Fundacije za šport, del investicije bodo pokrili s kreditom, preostalo pa z lastnimi sredstvi. Pri tem računajo na prostovoljno delo članov društva, ki doslej nikoli niso zatajili. V letu 2014 so podarili društvu preko 2000 delovnih ur. V namen obnove je v avgustu in decembru 2014 že potekala akcija transporta peska na Črno prst s helikopterjem Slovenske vojske. Na gori ga je že 17 m3. Člani so pri tem sodelovali s šestimi delovnimi akcijami. Ob koncu sta predsednik društva Tomaž Štenkler in predsednik MDO Posočja Gregor Rupnik najzaslužnejšim članom podelila priznanja Planinske zveze Slovenije. Trije so prejeli pohvalo, sedem bronasti častni znak in štirje srebrni častni znak. Najprisrčnejši aplavz pa so prisotni namenili edinima še živečima ustanoviteljema društva Albinu Medji in Hermanu Borovniku, ki sta ob osebnem jubileju, 80. letnici, prejela posebni društveni zahvali. Društvu so za zgledno izpeljano sezono čestitali predsednik MDO Posočja Gregor Rupnik, ki je pogrešal le poročilo mladih planincev in predstavniki PD Tolmin, PD Kobarid, PD Ajdovščina, Turistične zveze Gornjega Posočja, Iniciative za trajnostni razvoj Baške grape in Društva Baška dediščina. Tekst: Olga Zgaga Foto: Cveto Zgaga