Planinci PD Podbrdo, ki jih je trenutno 221, so se srečali na rednem občnem zboru 28. februarja in strnili delo društva v preteklem letu.
Največ naporov in sredstev so vložili v vzdrževanje in oskrbovanje postojanke na Črni prsti. Uspela jim je izgradnja novega štedilnika, ki omogoča tudi toplo sanitarno vodo. Za dobro vzdrževane poti so skrbeli markacisti, odsek Grahovo-Koritnica pa se je potrudil  pri pripravi kvalitetnih izletov. Prav tako so se nad izleti navduševali v mladinskem odseku, kjer so bili navdušeni še nad mladinskim planinskim taborom na planini Razor. Pohvalno je tudi sodelovanje s Triglavskim narodnim parkom.
Tradicionalne prireditve društva so bile dobro obiskane: pohod Vinka Kobala, tek Ivana Anderleta iz Podbrda na Črno prst in srečanje planincev na Črni prsti.
Kaj pa načrti?
Poleg rednega dela in tradicionalnih prireditev ter izobraževanj članov še izredne akcije: obnova podpornega zidu pod kočo na Črni prsti in postavitev novih usmerjevalnih tabel na križiščih planinskih poti. Sicer pa bo celo leto prepleteno z obeležitvijo 50-letnice prevzema koče na Črni prsti.

Zapisala: Olga Zgaga
Foto: Alenka Zgaga

Za ogled slik: http://www.pdpodbrdo.si/index.php?ind=gallery&op=section_view&idev=34