Upravni odbor Planinskega društva Podbrdo je na svoji 3. seji dne 28.5.2009

 

 

 

Pravilnik

o uporabi skupne planinske tehnične opreme PD Podbrdo

 

 

  1. člen

 

Planinsko društvo Podbrdo ima skupno planinsko tehnično opremo, ki je namenjena za varno izvedbo organiziranih društvenih izletov in taborov. Upravni odbor imenuje skrbnike skupne planinske tehnične opreme društva in planinskih skupin.

 

Vodniki in člani društva lahko uporabljajo skupno planinsko tehnično opremo po naslednjih pogojih:

 

  1. člen

 

Vodnik, ki pri pripravi programa izleta načrtuje uporabo skupne planinske tehnične opreme, mora vsaj tri tedne pred datumom izleta, sporočiti vrsto in količino potrebne opreme skrbniku društvene planinske tehnične opreme.

 

3 člen

 

Prednost pri izposoji opreme imajo vodniki organiziranih izletov Mladinskega odseka, taborov za otroke ali mladince ter udeleženci usposabljanj vodnikov in markacistov, na katera jih je napotilo društvo.

 

  1. člen

 

Načrtovano izposojo večjega števila kosov opreme je potrebno najaviti v začetku leta.

 

  1. člen

 

Člani društva, ki nimajo lastne planinske tehnične opreme, si lahko izposodijo skupno planinsko opremo. Vrsto želene opreme, glede na zahteve v razpisu izleta, sporočijo v društveni pisarni ob prijavi na izlet. Opremo za njih prevzame vodnik izleta, oz. jo dvignejo sami v pisarni društva, z vednostjo vodnika .

 

  1. člen

 

Skrbnik društvene planinske tehnične opreme pripravi opremo in reverz ter o tem obvesti vodnika oz. člana, ki jo je naročil. Oprema se prevzame v društveni pisarni med uradnimi urami.

 

  1. člen

 

Ob prevzemu opreme vodnik oz. član podpiše dva izvoda reverza. En izvod ostane v društveni pisarni, drugega dobi prejemnik opreme.

 

 

  1. člen

 

Prejemnik mora skrbno ravnati s prejeto opremo in jo nepoškodovano vrniti v pisarno društva do dogovorjenega roka, oz. najkasneje v 14 dneh od dne prevzema. Če je vrnjena oprema poškodovana, oz. ni vrnjena najkasneje v roku treh mesecev, je dolžan prejemnik – podpisnik reverza, kupiti novo opremo in jo izročiti v društveni pisarni.

 

  1. člen

 

Skrbnik društvene planinske tehnične opreme pregleda vrnjeno opremo in jo vskladišči.

 

  1. člen

 

Pravilnik začne veljati z dnem sprejema.

Predsednik PD:
Štenkler Tomaž

 

Prenesi Obrazec: Pravilnik o izposoji planinske opreme