PRIJAVA NEZGODE
Postopek prijave škodnega primera iz naslova nezgodnega zavarovanja.
V primeru NEZGODE:

V primeru nezgode pokličite 112 in upoštevajte navodila operaterja in gorske reševalne službe.
Poiščite zdravniško pomoč in se med zdravljenjem držite navodil zdravnika.
Po končanem zdravljenju prijavite nezgodo prek spletnega obrazca na www.pzs.si ali z izpolnitvijo obrazca Prijava nezgode, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS. Priložite kopije vse zdravniške dokumentacije o poteku in trajanju zdravljenja, skupaj z izvidi o morebitnih posledicah, ter podatke o predhodnih boleznih ali drugih telesnih pomanjkljivostih.
Obrazec se pošlje na PZS (po pošti ali e-pošti). PZS prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji postopek.
Če se uveljavlja tudi zavarovanje za stroške reševanja v tujih gorah, je treba ob prijavi predložiti tudi potrdilo o plačilu stroškov reševanja.
V primeru SMRTI:

Upravičenec izpolni obrazec Prijava smrti, ki je prav tako na voljo na spletni strani PZS in objavljen v Obvestilih PZS; prijavi priložite tudi zahtevano dokumentacijo in jo pošljite na PZS (po pošti ali e-pošti).
UVELJAVLJANJE STROŠKOV REŠEVANJA V TUJIH GORAH
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja za reševanje v gorah.

Če je potrebno reševanje v tujih gorah, mora zavarovanec poravnati račun za reševanje. Znesek bo v primeru potrjenega zavarovalnega jamstva naknadno povrnila zavarovalnica.
Zavarovanje uveljavljate s spletnim obrazcem na www.pzs.si ali obrazcem Prijava nezgode, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS in ga posredujete na naslov PZS. Priložite kopijo računa za stroške reševanja in potrdilo o plačilu. Člani P+O, S+Š, B, B1 in A izpolnijo obrazec PRIJAVA STROŠKOV REŠEVANJA ALI VRNITVE zavarovalnice Wiener Städtische. Člani A+ izpolnijo obrazec PRIJAVA ŠKODE ZA PLAČILO STROŠKOV REŠEVANJA/ NUDENJA MEDICINSKE POMOČI zavarovalnice Generali .
PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA IZ ODGOVORNOSTI
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja odškodninske odgovornosti.

Če je zavarovanec v okviru dejavnosti povzročil škodo tretji osebi, izpolni obrazec Prijava škodnega primera zavarovanca odgovornosti.
Na voljo je spletni obrazec ali obrazec, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS in ga pošljete na naslov PZS.
OPOZORILO:
Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede prijave škodnih primerov najprej kontaktirajo PZS ali GrECo JLT, d. o. o., in ne neposredno zavarovalnice.

Vse dodatne informacije:

PZS: Mija Damjan – Stegu, vodja pisarne PZS, 01 43 45 680, info@pzs.si,
naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana,
spletni obrazci: www.pzs.si, pod rubriko »Članstvo«;
zavarovalni posrednik GrECo JLT, d. o. o.: Tine Breznik, 01 300 61 56, t.breznik@si.greco.eu.
Preberite si še vse o Članarini PZS 2013 in Zavarovanju članstva. Obrazci (več v zavihku Članstvo)
Dokumenti ZAVAROVALNICE Wiener Städtische in Generali:
Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje (156,83 KB)
Posebni pogoji za kolektivno nezgodno zavarovanje (59,51 KB)
Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti (270,69 KB)
Prijava škodnega primer odgovornosti zavarovanca (87,45 KB)
Odškodninski zahtevek (84,52 KB)
Prijava nesreče (150,16 KB)
Prijava smrti (85,85 KB)
Stroški reševanja ali vrnitve (147,29 KB)
Prijava škode za plačilo stroškov reševanja/ nudenja medicinske pomoči (105,67 KB)
Obrazec -seznam vplačnikov dodatnega zavarovanja/ reševanje za ves svet (družinsko) (28,50 KB)