V Podbrdu, nad zaselkom Batava, se je 7. septembra 2022 s prostovoljstvom petnajstih krajanov zaključilo betoniranje ploščadi za pristajanje helikopterja v primerih nudenja nujne medicinske pomoči.
Vsi prostovoljci so člani GRS Tolmin – skupina Podbrdo in Planinskega društva Podbrdo.

Pripravljalna dela je že pred tem opravil domačin Peter Čufer, član obeh organizacij, ki je tudi glavni »krivec« za to pridobitev in odličen koordinator. Povezal se je z GRS Slovenije, ki je potrebo po helikopterskem pristajališču v Podbrdu posredovala Ministrstvu za obrambo RS, oddelku za zaščito in reševanje. Po njegovem zagotovilu, da potrebujejo le sredstva za material, so bila dela zaupana Gorski reševalni službi Tolmin pri Planinskem društvu Tolmin, opravili pa so ga že omenjeni srčni prostovoljci. Z donacijo so bili opravljeni tudi prevozi s traktorjem. V dneh po akciji jim je bilo pred prezgodnjo izsušitvijo plošče naklonjeno tudi vreme.

Kako pomembna je hitra pomoč, je v začetku leta na svoji koži občutil domačin Darko Trpin. Med delom v gozdu ga je tako poškodovala veja, da je potreboval helikopterski prevoz v Klinični center. V zahvalo za hiter odziv tolminskih gorskih in zdravstvenih reševalcev je po končani delovni akciji pogostil delovne prostovoljce. To so bili: Martin Štendler, Marko Dakskobler, Peter Čufer, Pavlo Šorli, Srečo Beguš, Leon Kos, Marko Abram, Matej Štenkler, Aleksander Čufer, Ivan Čufer, Simon Drole, Albin Poljanec, Patrik Poljanec, Grega Trojer in Viktor Golja.

Tekst: Olga Zgaga
Foto: Marko Dakskobler, Martin Štendler