V petek 26. maja 2017 je v Kinogledališču Tolmin potekala slavnostna seja občinskega sveta Občine Tolmin. Tudi letos so podelili občinske nagrade. Med prejemniki je bil tudi predsednik Planinskega društva Podbrdo Tomaž Štenkler. Prejel je zahvalo Občine Tolmin. Več fotografij v galeriji članek na spletni strani Gore in ljudje Utemeljitev predloga za podelitev nagrade Občine Tolmin za leto 2017 TOMAŽ ŠTENKLER Neverjetno je, kako včasih krizni trenutki porajajo silovite zgodbe. Po nekajletni krizi v vodenju v PD Podbrdo na prelomu stoletja je nekoliko presenetljivo krmilo društva prevzel komaj 26-letni Tomaž Štenkler. Do takrat ni bil znan kot planinec, tudi vodstvenih izkušenj ni imel. Vendar se je izvrstno znašel, kajti imel je voljo in pripravljenost za delo, predvsem pa zavest, da je treba ohraniti skoraj petdesetletne temelje društva. Ta želja mu je bila izziv, s katerim je izkušnje starejše generacije planincev, ki so društvu zapustili dobro finančno podlago, nadgradil z energijo in ustvarjalnim zagonom svoje nove, mlade ekipe. S skupnimi močmi in z veliko vnemo je zagnal kolesje obnove in posodobitve koče. Planinstvo ga je tako rekoč zasvojilo. Ko je spoznal, da lastna sredstva ne bodo zadoščala, se je uspešno spopadel z razpisi pri Fundaciji za šport in pri Občini Tolmin. Tomaž Štenkler spoštuje veliko srce prostovoljcev. S polno mero posluha podpira vse, ki so pripravljeni bogatiti delo društvenih odsekov in se želijo usposabljati na področju planinstva. Odlikuje ga tista prefinjenost občutka, ki v konfliktnih situacijah zna gladiti napetosti in spoštljivo krmariti med spreminjajočimi značaji tistih, ki so nepogrešljivi pri rasti društva in skupnosti. V času njegovega predsednikovanja je društvo prestopilo lokalne meje delovanja in se skozi promocijske aktivnosti odprlo širši javnosti. Že prej tradicionalni Tek Ivana Anderleta na Črno prst je bil leta 2013 umeščen še v »pušeljc« štirih gorskih tekov (povezuje teke iz Primorske in Gorenjske), nove pa so Srečanje planincev na Črni prsti in akcija »Na obisk na Črno prst«. Vse privabljajo planince, tekače in ljubitelje pohodništva izza lokalnih stezic, tudi iz zamejstva in tujine. Z zanimanjem sledi uspehom gorskih tekačev, ki nosijo logotip društva na tekih po Sloveniji in tujini (Nemčija, Italija, Srbija). Ob njegovi zavzeti podpori je ob 50. letnici društva nastal zbornik. Izkušnje pri vodenju izmenjuje z vsemi sosednjimi planinski društvi, letos prvič načrtuje tudi skupne akcije. Navezal pa je stike tudi s Planinskim društvom Trst, ki je s Črno prstjo zgodovinsko povezano. Spodbudil je članstvo v Planinski zvezi Slovenije, Turistični zvezi Gornjega Posočja, Gorski reševalni službi Tolmin, Lokalni turistični organizaciji, bivši Občinski Športni zvezi Tolmin, Športni Uniji Slovenije in Športnem društvu primorski Gorski Teki. Redno sodeluje na sestankih Meddruštvenega odbora PD Posočja, v okviru katerega je društvo sodelovalo pri pripravi obsežne razstave o zgodovini posoških društev »Na skrajnem ogranku«. Ob predsedovanju Planinskemu društvu Podbrdo pa Tomaž Štenkler svoj prosti čas razdaja tudi drugim društvom, saj deluje povsod, kjer vidi možnosti krepitve trajnostnega razvoja Baške grape. Je član Športnega društva Podbrdo, Društva Baška dediščina, član upravnega odbora TD Podbrdo. Veseli ga, da je postalo društveno življenje Baške grape bogatejše, kakor kdaj koli prej. Ob vsem tem pa je začutil grožnjo demografskega zloma Baške grape, ki pa ga ni potolkla, ampak ga je nagovorila k iskanju rešitev izven lokalne skupnosti. Krajani so mu zaupali predsednikovanje Krajevni skupnosti Podbrdo, izvoljen je bil za člana občinskega sveta Občine Tolmin. Te funkcije mu dajejo možnost navezovanja stikov z ljudmi, ki so pripravljeni pomagati. Verjame, da se s pravim pristopom vendarle lahko »odprejo kakšna vrata« tudi na državnem nivoju. Šestdesetletno pot PD Podbrdo, ki se zaključuje v tem letu, je kar sedemnajstletno predsednikovanje Tomaža Štenklerja bogato tlakovalo. Predvsem z njegovim organizacijskim delovanjem je društvo doseglo ponovno trdnost tako v naklonjenosti in zaupanju članstva, kot v sami organizaciji dela. S ponosom se lahko pohvali, da je planinstvo prepoznaven segment utripa Baške grape. Kako presenečen je bil, ko si je ob okvari žičnice tik pred praznovanjem 50-letnice posebno mladina brez nepotrebnih besed oprtala nahrbtnike in peš oskrbovala kočo! Zaradi planinske srčnosti, povezovalne energije in odprtosti za sprejemanje vsega, kar bogati Baško grapo Komisiji za priznanja in nagrade občine Tolmin predlagamo, da Tomaža Štenklerja umesti v krog nagrajencev za leto 2017. Besedilo: Olga Zgaga in Marko Dakskobler