VABILO NA OBČNI ZBOR

Na podlagi 26. člena Statuta PD Podbrdo in sklepa upravnega odbora društva sklicujem redni letni zbor Planinskega društva Podbrdo.

OBČNI ZBOR BO V SOBOTO, 18.02.2017, OB 18.00 URI

V DVORANI KS GASILSKEGA DRUŠTVA PODBRDO

Za občni zbor predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1.      Otvoritev in pozdravni nagovor, ter izvolitev delovnih teles

2.      Poročilo predsednika in ostalih članov po posameznih odsekih za leto 2016

3.      Finančno poročilo 2016

4.      Poročilo nadzornega odbora 2016

5.      Razprava in potrditev poročil za leto 2016

6.      Smernice dela Planinskega društva Podbrdo za leto 2017

7.      Finančni načrt 2017

8.      Potrditev smernic ter finančnega načrta za leto 2017

9.      Podelitev priznanj članom društva (interna jubilejna priznanja ter majice akcije “Na obisk na Črno prst”)

10.  Beseda gostov

11.  Razno

Dolžnost vseh članov je tudi aktivna udeležba na Občnem zboru. Občni zbor je sklepčen, če je na njem vsaj polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se sklepanje preloži za 30 minut. Po preteku tega je Občni zbor sklepčen ne glede na število udeležencev.

Na občni zbor PD Podbrdo ste vabljeni tudi ostali udeleženci, ki niste člani društva, vendar na njem nimate glasovalne pravice.

Uradnemu delu bo sledila pogostitev ter zabava z živo glasbo.

Na občnem zboru bo možnost plačila članarine za leto 2017, prav tako je možnost plačila le-te tudi v pogodbeni pošti Podbrdo – Dom upokojencev Podbrdo.

Planinski pozdrav!

Podbrdo, 03.02.2017                                                                             UO PD Podbrdo

Predsednik

Štenkler Tomaž