VABILO NA OBČNI ZBOR Na podlagi 26. člena Statuta PD Podbrdo in sklepa upravnega odbora društva sklicujem redni letni zbor Planinskega društva Podbrdo. OBČNI ZBOR BO V SOBOTO 23.02.2013 OB 18.00 URI V DVORANI PGD PODBRDO Za občni zbor predlagam naslednji DNEVNI RED: 1.) Otvoritev in pozdravni nagovor, ter izvolitev delovnih teles 2.) Poročilo predsednika in ostalih članov po posameznih odsekih za leto 2012 3.) Finančno poročilo 2012 4.) Poročilo nadzornega odbora 2012 5.) Razprava in potrditev poročil za leto 2012 6.) Smernice dela Planinskega društva Podbrdo za leto 2013 7.) Finančni načrt 2013 8.) Potrditev smernic ter finančnega načrta za leto 2013 9.) Podelitev priznanj 10.) Beseda gostov 11.) Razno Uradnemu delu bo sledila pogostitev ter zabava z živo glasbo. Na občnem zboru bo možnost plačila članarine za leto 2013, prav tako je možnost plačila le te tudi v Bifeju Ančka v Podbrdu in Trgovini Zver Renate na Grahovem. Planinski pozdrav!