VABILO NA OBČNI ZBOR Na podlagi 26. člena Statuta PD Podbrdo in sklepa upravnega odbora društva sklicujem redni letni zbor Planinskega društva Podbrdo. OBČNI ZBOR BO V SOBOTO, 21.02.2015, OB 18.00 URI, V DVORANI GASILSKEGA DRUŠTVA PODBRDO Za občni zbor predlagam naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev in pozdravni nagovor, ter izvolitev delovnih teles 2. Poročilo predsednika in ostalih članov po posameznih odsekih za leto 2014 3. Finančno poročilo 2014 4. Poročilo nadzornega odbora 2014 5. Razprava in potrditev poročil za leto 2014 6. Smernice dela Planinskega društva Podbrdo za leto 2015 7. Finančni načrt 2015 8. Potrditev smernic ter finančnega načrta za leto 2015 9. Podelitev priznanj članom društva (priznanja PZS ter majice akcije “Na obisk na Črno prst”) 10. Beseda gostov 11. Razno Dolžnost vseh članov je tudi aktivna udeležba na Občnem zboru. Občni zbor je sklepčen, če je na njem vsaj polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se sklepanje preloži za 30 minut. Po preteku tega je Občni zbor sklepčen ne glede na število udeležencev. Na občni zbor PD Podbrdo ste vabljeni tudi ostali udeleženci, ki niste člani društva, na njem nimate glasovalne pravice. Uradnemu delu bo sledila pogostitev ter zabava z živo glasbo. Na občnem zboru bo možnost plačila članarine za leto 2015, prav tako je možnost plačila le-te tudi v Bifeju Ančka v Podbrdu. Planinski pozdrav! Podbrdo, 11.02.2015 UO PD Podbrdo Predsednik Štenkler Tomaž Vabilo občni zbor 2015 Vabilo občni zbor 2015 – priznanja