VABILO NA OBČNI ZBOR

 

Na podlagi 26. člena Statuta PD Podbrdo in sklepa upravnega odbora društva sklicujem redni letni  zbor Planinskega društva Podbrdo.

OBČNI ZBOR BO V SOBOTO, 24.02.2024 OB 18.00 URI V DVORANI KS HUDAJUŽNA

Za občni zbor predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev in pozdravni nagovor ter izvolitev delovnih teles
  2. Poročilo predsednika in članov po posameznih odsekih za leto 2023
  3. Finančno poročilo 2023
  4. Poročilo nadzornega odbora 2023
  5. Razprava in potrditev poročil za leto 2023
  6. Smernice dela ter finančni načrt Planinskega društva Podbrdo za leto 2024
  7. Potrditev smernic ter finančnega načrta za leto 2024
  8. Podelitev priznanj članom društva (pohvala PZS, jubilejne nagrade društva, majice akcije Na obisk na Črno prst) za leto 2023
  9. Beseda gostov
  10. Razno

 

Dolžnost vseh članov je tudi aktivna udeležba na občnem zboru. Občni zbor je sklepčen, če je na njem vsaj polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se sklepanje preloži za 30 minut. Po preteku tega je občni zbor sklepčen ne glede na število udeležencev. Občni zbor PD Podbrdo je odprt tudi za  udeležence, ki niso člani društva. Ti na njem nimajo glasovalne pravice.

Uradnemu delu bo sledila pogostitev.

Na občnem zboru bo možnost plačila članarine za leto 2024 kot tudi nalepko podpornik GRS. Članarino lahko poravnate tudi na pogodbeni pošti v DU Podbrdo.

Planinski pozdrav!

Podbrdo, 01.02.2024                                                              UO PD Podbrdo

Predsednik

Štenkler Tomaž