VOLILNI OBČNI ZBOR PD PODBRDO Planinsko društvo Podbrdo je 22. februarja povabilo člane in ljubitelje gorskega sveta na redni

občni zbor na Grahovo ob Bači, ki je bil hkrati tudi volilni. Za naslednje štiriletno obdobje

je bil soglasno izvoljen novi stari odbor. Društvo bo še naprej vodil dosedanji predsednik

Štenkler Tomaž.

V preteklem letu se je s plačilom članarine zapisalo PD Podbrdo 161 članov. Planinsko

sezono so s prizadevnim delom gospodarskega odseka, žičničarjev, markacistov in

oskrbnikov uspešno prebrodili. V dnevnik vzdrževalnih del so kot najzahtevnejša dela

zabeležili: utrditev petega stebra tovorne žičnice, čiščenje žlebov in vodnega zbiralnika,

povečanje obsega centralnega ogrevanja in kapacitete fotovoltaičnega sistema, dokončanje

podpornega zidu, pričetek izgradnje zunanjih sanitarij. Pri tem so našteli preko 2000

prostovoljnih delovnih ur. Voziček tovorne žičnice je po nosilni vrvi prisopihal na vrh kar 74-

krat. Teža prepeljane hrane in materiala je znašala cca 19 ton.

Lepo urejen Planinski dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti je prijazno in gostoljubno pozdravljal

pohodnike. V ta svet tišine in surove romantike planinske narave je lani vstopilo 1800

pohodnikov. V gorsko jutro pa se jih je na gori prebudilo 485. Varnost in udobnejšo hojo

so jim zagotavljale dobro vzdrževane planinske poti s kar tridesetimi novimi planinskimi

tablami.

Prepoznavnost PD Podbrdo so še utrdile tradicionalne spremljajoče prireditve: 12. pohod

Vinka Kobala, jubilejni 20. tek Ivana Anderleta na Črno prst, pohod po poteh Simon Kosa,

uspehi članov v Pokalu primorskih gorskih tekov. Odsek Grahovo – Koritnica je poskrbel za

vodenje šestih izletov, za srečanje planincev s sveto mašo na Črni prsti, sodeloval pa je tudi

pri vzpostavitvi tematske poti Na svoji zemlji.

V letu 2014 bo poglavitna naloga priprava dokumentacije za zamenjava strehe na planinskem

domu na Črni prsti in izgradnja čistilne naprave. Tehnično zelo zahteven projekt, ki bo

vključeval tudi helikoptersko pomoč, bodo izpeljali v sodelovanju s tehnično pisarno

Planinske zveze Slovenije s pomočjo evropskih sredstev. Zaradi izrednih vremenskih razmer

to zimo bo imel nadpovprečno veliko dela tudi markacijski odsek.

Po potrditvi novega statuta je predsednik Meddruštvenega odbora Posočja Gregor Rupnik

podelil pohvale PZS, ki jih je za uspešno delo v planinski organizaciji prejelo dvanajst

članov društva. V akciji »Na obisk na Črno prst« se jih je enajst povzpelo na goro več kot

15-krat, največkrat Simon Drole 65-krat. Nada Drole je lani osvojila slovensko planinsko

transverzalo, Jožeta Štendlerja in Mire Krivec so se spomnili ob njunih življenjskih

jubilejih, Jožeta Dakskoblerja pa ob 5. obletnici vodništva.

Posebno zahvalo je društvo izrazilo članici Liljani Gatej, ki je po skoraj desetih letih

prenehala z aktivnim vodništvom.

Delo društva so pohvalili gostje iz PD Ajdovščina, PD Tolmin, TIC-a Podbrdo, Društva

Baška dediščina, Turistične zveze Gornjega Posočja, Turističnega društva Podbrdo in

predsednik KS Grahovo ob Bači. Slike: Alenka Zgaga Galerija Tekst: Olga Zgaga