Zaprtje večine planinskih poti v Sloveniji Še enkrat vam pošiljam sporočilo, ki ste ga prejeli v soboto. Prosim vas, da na navedene naslove sporočite podatke o planinskih poteh za katere želite, da bodo ostale zaprte tudi po 14. 2. 2014, ko bo odpravljena splošna zapora planinskih poti. Lep planinski pozdrav Matej Planko Kot ste verjetno že seznanjeni, sem včeraj glede na naravno katastrofo, ki je v zadnjem tednu dni zajela Slovenijo, odobril začasno zaprtje večine planinskih poti (http://www.pzs.si/novice.php?pid=9030) in sicer v tistih občinah, za katere smo po preverjanju na terenu uspeli pridobiti informacijo, da so planinske poti lahko poškodovane ali neprehodne zaradi žledoloma ali snegoloma. V vednost vam pošiljam spodnji dopis, ki sem ga danes poslal članom Upravnega odbora PZS, kjer sem podrobno pojasnil razloge za takšno odločitev. Vsa planinska društva, skrbnike planinskih poti, prosim, da na el. naslov pota@pzs.si in info@pzs.si ali na naslov »Planinska zveza Slovenije, p. p. 214, 1001 Ljubljana« do četrtka, 13.2., sporočite seznam planinskih poti, katere bodo zaradi posledic žledoloma ali snegoloma do vašega preklica zaprte. Zbrana obvestila o zaprtju bomo objavili v planinskih medijih, hkrati pa bomo za pomoč pri obveščanju javnosti prosili tudi sredstva javnega obveščanja. Glede na splošno nevarnost gibanja v gozdovih, ki jih je prizadela naravna ujma, vam priporočam, da planinske poti v vašem skrbništvu zaprete tudi, če lahko upravičeno domnevate, da so planinske poti delno ali v celoti neprehodne. Oglede planinskih poti opravite, ko se razmere umirijo in ko za gibanje v gozdovih ne bo več veljala splošna nevarnost. V petek, 14.2., bom javnost seznanil z odpravo splošne zapore večine planinskih poti in od takrat naprej bo zapora veljala samo še za tiste planinske poti, ki jih boste zaprli skrbniki planinskih po Sporočam tudi, da bo v ponedeljek ali torek Komisija za planinske poti PZS vsem planinskih društvom poslala podrobnejša navodila glede postopkov zapiranja planinskih poti ter prve informacije glede preverjanja stanja ter ocenjevanja škode. Prosim tudi, da spremljate spletno stran PZS (www.pzs.si), kjer bomo vsa tovrstna obvestila redno objavljali. V PZS hkrati priporočamo in pozivamo: · Gibanje v naravnem okolju v teh dneh naj bo omejeno le na položnejša in nižje ležeča območja, ki so dovolj odmaknjena od ustaljenih poti snežnih plazov ter izven gozdov in od žleda prizadetih območij. · Zaradi velike nevarnosti proženja snežnih plazov odsvetujemo tudi obisk gora, saj ob takih razmerah lahko pričakujemo številne srednje velike in mnoge velike spontano utrgane plazove, med njimi tudi tiste v zmernih strminah. Na širšem območju Julijskih Alp (vključno z zahodnim delom Karavank) je v teh dneh zapadlo več kot meter novega snega, tako da obstaja velika nevarnost snežnih plazov. Le ta se bo s predvidenim dežjem ob koncu tedna do nadmorske višine 1000 m še povečala, višje pa pričakujemo nove snežne padavine. Tako v naslednjih dneh absolutno odsvetujemo hojo v visokogorje. · Planinska društva pozivamo tudi, da izvajanje društvenih aktivnosti do nadaljnjega prilagodite trenutnemu stanju v naravi in upoštevate zaprtost planinskih poti. Lep planinski pozdrav,